มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จัดกิจกรรมระดมทุน ผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ทั่วไทย

thailand-sticker-24x16-1215-large

ทุก 3 นาทีจะมีทารกเกิดมาพร้อมภาวะปากแหว่งเพดานโหว่   และภาวะดังกล่าวรักษาให้หายเป็นปกติได้ด้วยการผ่าตัด และในชนบทที่ห่างไกลเด็กที่ประสบภาวะดังกล่าวมีโอกาสน้อยมากในการเข้าถึงการรักษา  มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย จึงเดินหน้าภารกิจให้ความช่วยเหลือด้านศัลยกรรมแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติบนใบหน้าให้แก่เด็กทั่วประเทศ  มีทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่   และการสนับสนุนโครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดเวลา อันเป็นภารกิจที่ผู้เข้ารับการรักษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

“เพียงแค่ 45 นาที การผ่าตัดแก้ไขภาวะริมฝีปากแหว่งก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งได้ตลอดไป”  คำกล่าวนี้เป็นความจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากการดำเนินงานของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย   ในปี 2559 นี้  มูลนิธิฯ  ได้จัดกิจกรรมระดมทุน  Fight Night  ครั้งที่ 6  ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน ศกนี้ ณ  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ  ในรูปแบบของงานชกมวยการกุศลประจำปี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ  ผู้บริหารองค์กร   บริษัทชั้นนำ และห้างร้านต่างๆ ที่ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิฯ  ด้วยมีเจตจำนงเดียวกันในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสุขภาวะให้เด็กทารกทั่วประเทศที่มีภาวะปากแหว่ง  เพดานโหว่  และยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษา  มูลนิธิฯ จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคผ่านกิจกรรมระดมทุนในครั้งนี้  ราคาบัตร 4,100 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง หรือ 39,000 บาทต่อ 1 โต๊ะ (10 ที่นั่ง)  ผู้สนใจสามารถติดต่อจองบัตรได้ที่ fightnightbangkok@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 061 638 3571 รายได้จากการจัดงาน นำไปช่วยเหลือเด็กและผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทย

ตลอดปี 2559  มูลนิธิฯ ได้ดำเนินภารกิจออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ให้การผ่าตัดกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วไทย อาทิ แม่ฮ่องสอน   ยโสธร  หนองคาย  และล่าสุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ปฏิบัติภารกิจสุดท้ายของปีใน ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดในการคัดกรองคนไข้ในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเข้ารับการผ่าตัด

สำหรับการสนับสนุนโครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดเวลา  มูลนิธิฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนโรงพยาบาลท้องถิ่นที่มีศัลยแพทย์ประจำ เปิดรับคนไข้ตามจำนวนที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันกับโรงพยาบาล   โครงการจะเปิดรับคนไข้จนกว่าจะมีคนไข้ได้รับการผ่าตัดครบตามจำนวน   เป็นการอำนวยความสะดวกให้คนไข้และครอบครัวได้สามารถเดินทางเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประจำพื้นที่ที่ตนเองสะดวก และในช่วงเวลาที่ตนเองสามารถมาได้ คนไข้สามารถกลับมารับการรักษาซ้ำได้ หากโครงการยังเปิดรับคนไข้อยู่ การเปิดโครงการรองรับผู้ป่วยกับโรงพยาบาลที่มีแพทย์ประจำเช่นนี้ ทำให้คนไข้สามารถกลับมารับการรักษาเพิ่มเติมหากโครงการยังไม่ปิด และยังสามารถกลับมาขอคำปรึกษาได้ ทำให้คนไข้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง