มิวเซียมสยาม ชวนแสดงพลังความรัก ร่วมส่งของที่ระลึกเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ Night at the Museum

ng_6514-re

มิวเซียมสยาม ชวนแสดงพลังความรัก ร่วมส่งของที่ระลึกเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติNight at the Museum

 

มิวเซียมสยามชวนคนไทย ส่งของที่ระลึกที่แสดงถึงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ Night at the Museum “ในรัชกาลที่ ๙” ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

 

สำหรับกิจกรรม Night at the Museum หรือกิจกรรมเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สะท้อนความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อพระองค์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่รวบรวมของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ จากภาคประชาชน ที่เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน, ภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ และกิจกรรมการเรียนรู้ภายในงาน

 

นอกจากนี้ทางมิวเซียมสยามได้เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยร่วมกันส่งของที่ระลึกที่แสดงถึงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ Night at the Museum “ในรัชกาลที่ ๙” โดยถ่ายภาพของที่ระลึกพร้อมบอกเล่าเรื่องราวที่มาไปที่ http://m.me/museumsiamfan ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.museumsiam.org

image001