อลิอันซ์ อยุธยา สานต่อโครงการเพื่อสังคมต่อเนื่อง ตอกย้ำเจตนารมณ์ทำความดี พร้อมเดินหน้าเป็นองค์กรตั้งต้นโครงการ “จิตอาสาพลังแผ่นดิน” มุ่งสร้างสรรค์สังคมดีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เดินหน้าสร้างสรรค์สังคมดีมีคุณภาพต่อเนื่อง ผ่านโครงการเพื่อสังคมที่หลากหลาย ล่าสุด พร้อมร่วมโครงการ “จิตอาสา พลังแผ่นดิน” รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดี 365 วัน โดยเป็น 1 ใน 19 องค์กรที่ตั้งต้นเดินหน้าในเรื่องนี้พร้อมมุ่งส่งเสริมให้พนักงาน ตัวแทน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำดีทุกวัน วันละเล็กละน้อย