มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 โขง ชี มูล ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-3 ตุลาคม 2562

มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 โขง ชี มูล

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-3 ตุลาคม 2562

ณ ลานขวัญเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี

จัดโดย จังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด :

จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการเกษตร  กำหนดจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์  ของดี 4  จังหวัดอีสานล่าง 2  โขง  ชี  มูล  เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ จากจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-3 ตุลาคม 2562  ณ ลานขวัญเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมภายในงาน  พบกับสุดยอดสินค้าเกษตรอินทรีย์   สินค้าภูมิปัญญาจากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2    ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “เกษตรกรอินทรีย์วิถีแห่งอนาคต “  ฝึกอาชีพ

ระยะสั้นฟรี    การแข่งขันสร้างสรรค์อาหารว่างและเครื่องดื่มจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์

ช้อปผลิตภัณฑ์ OTOP ที่หลากหลาย ได้แก่ ผ้าฝ้าย อาหารอีสานแซ่บนัว สมุนไพรแปรรูป ของใช้ของตกแต่ง

แชะภาพเก๋ไก๋  ภายในงาน

การแสดงจากศิลปินชื่อดัง คุณไหมไทย หัวใจศิลป์ คุณมนต์สิทธิ์  คำสร้อย  คุณฮาย ชุติมา แกรมมี่โกลด์

คุณหนามเตย สะแบงบิน จากเพลงดัง “ชอบแบบนี้”   คุณติ๊ก  อัญชลี  ไมค์ทองคำหมอลำฝังเพชร

พบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ตัวจริง

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ฟรีและเลือกซื้อ  เลือกชมสินค้า ในราคาย่อมเยา  จากเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน  ตลอดการจัดงาน

You may have missed