จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงาน “ของดี GI กาฬสินธุ์”

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงาน “ของดี GI กาฬสินธุ์”   ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์  ศรีสมาน ปากเกร็ด นนทบุรี

GEOGRAPHICAL INDICATION : GI ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างเอกลักษณ์ชุมชน

ภายในงานท่าน จะได้แชะภาพสวยๆ กับการจำลองทะเลธุง  ฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่น   เลือกซื้อสินค้าจากจังหวัดกาฬสินธุ์ มาตรฐานและคุณภาพ GI     ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์   ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์   สินค้าขึ้นชื่อที่หลากหลายและผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs

พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า GI  จากจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้โดยตรง

พลาดไม่ได้   ช้อป ชม ชิม แชะ    สินค้าดีมีคุณภาพ   GI  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน  กับงาน  “ของดี GI กาฬสินธุ์”  วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์  ศรีสมาน

ปากเกร็ด นนทบุรี

You may have missed