มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จัดกิจกรรมระดมทุน ผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ทั่วไทย

ทุก 3 นาทีจะมีทารกเกิดมาพร้อมภาวะปากแหว่งเพดานโหว่   และภาวะดังกล่าวรักษาให้หายเป็นปกติได้ด้วยการผ่าตัด และในชนบทที่ห่างไกลเด็กที่ประสบภาวะดังกล่าวมีโอกาสน้อยมากในการเข้าถึงการรักษา  มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย จึงเดินหน้าภารกิจให้ความช่วยเหลือด้านศัลยกรรมแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติบนใบหน้าให้แก่เด็กทั่วประเทศ  มีทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่   และการสนับสนุนโครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดเวลา อันเป็นภารกิจที่ผู้เข้ารับการรักษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ “เพียงแค่ 45 นาที…