ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz

กลุ่มทรู ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 2

กลุ่มทรู ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 2 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยนายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์…