การแข่งขัน คณิต-วิทย์ ระดับอาเซียน

แอสโม นำทีมเด็กไทยโชว์ศักยภาพเวทีบนการแข่งขัน คณิต-วิทย์ ระดับอาเซียน

นางสาวสิริพร พันธุ์เขียน ผู้จัดการโครงการ บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  นำทีมเยาวชนไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของแอสโมไทย ประจำปี 2559 จำนวน…

You may have missed