อบรมฟรี! “ก้าวทัน Online Business and Payment ยุค 4.0”

Online Business

อบรมฟรี! “ก้าวทัน Online Business and Payment ยุค 4.0″

 

โดย Marketing Manager จาก AsiaPay (World class electronic payment service, solution, technology provider, and merchant aggregator in Asia)

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ AsiaPay (Thailand) อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ เลขที่ 101/49 ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงเขตดินแดง กรุงเทพฯ

ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่จะได้รับจากอบรมนี้ :

  1. โลก Online Business วันนี้…อนาคต
  2. เริ่มต้นธุรกิจ Online อย่างไร? ให้ง่าย

3 เลือกช่องทางการรับชำระเงิน Online อย่างไร? ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ และทันยุค 4.0

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นักธุรกิจและผู้ที่สนใจธุรกิจ Online

 

สมัครกดที่ https://www.newcitydigitalbiznetwork.com/newstraining30