ข้าวตราฉัตร ผลักดันความยั่งยืนกิจการเกษตร ให้แก่กองทัพเรือ

1472553739055-1

ดร.ประสิทธิ์  ดำรงชิตานนท์ (คนที่ 7 นับจากซ้ายมือ) พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์  มอบเครื่องสีข้าว มูลค่า 279,000 บาท ให้ท่านพลเรือเอก ณะ  อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ (พระราชวังเดิม)  เพื่อใช้ในกิจการโรงสีข้าวโยทะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา  ของคณะกรรมการกิจการเกษตรกรรม กรมสวัสดิการทหารเรือ  กองทัพเรือ  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวสาร สร้างรายได้นำเงินเข้าสมทบกองทุนสวัสดิการของกองทัพเรือ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือสวัสดิการแก่ทหารเรืออีกทางหนึ่ง อันจะนำไปสู่การดำเนินกิจการเกษตรที่ยั่งยืนของกองทัพเรือ

 

 

You may have missed