โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB) ได้มีการทำจัดกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

sisb-csr-english-language-project-photo-3

กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB) ได้มีการทำจัดกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ได้ร่วมมือกับวัดพระราม 9  และโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษขึ้นที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ สาขาประชาอุทิศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

sisb-csr-english-language-project-photo-1 sisb-csr-english-language-project-photo-4

You may have missed