คาลเท็กซ์ สานต่อโครงการเพื่อสังคม “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3”

caltex_599

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพื่อสังคม “คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชนปี 3” ซึ่งจัดโดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ และประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชนไทย ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หรือ Project-Based Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส 10 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย (ที่ 4 จากขวา) เจ้าของสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ผู้บริหารและอาสาสมัครจาก บริษัท เชฟรอนฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ. พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้

You may have missed