อลิอันซ์ อยุธยา สานต่อโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปี 11” ส่งเสริมเยาวชนไทยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ พร้อมดันยุวมัคคุเทศก์ โชว์ศักยภาพ นำสื่อมวลชน “แชะ ชิม ชิล” รอบเกาะรัตนโกสินทร์

azay_6318

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต สุดปลื้มกับความสำเร็จตลอด 10 ปีที่ผ่านมากับการเดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย ผ่านโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่ 11 ยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย พาเยาวชนเยี่ยมชมโบราณสถานสำคัญๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมต่อยอด ผลักดันเหล่ายุวมัคคุเทศก์ที่ผ่านการอบรมจากโครงการ โชว์ศักยภาพในการนำสื่อมวลชนเที่ยว “แชะ ชิม ชิล” ตามล่าของดี ของอร่อยรอบเกาะรัตนโกสินทร์

 

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า อลิอันซ์ อยุธยา มีความยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้เยาวชนไทยรู้สึกสำนึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” มา 10 ปีเต็ม ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง เพราะได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนในสังกัด กทม. ที่ให้ความร่วมมือในการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ นับถึงปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า 45,000 คน ล่าสุดโครงการอลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ได้รับรางวัลจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558  อีกด้วย

 

โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กนักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ขณะเดียวกันก็สร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านการเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย โดยร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากขึ้น แต่ยังคงเน้นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นหลัก

 

นอกจากนี้ ความสำเร็จดังกล่าวยังได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชน โดยร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการ “อบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา” เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ และสนใจต่อยอดความรู้ ได้พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และสามารถประกอบเป็นอาชีพได้

 

 

สำหรับหลักสูตรอบรมยุวมัคคุเทศก์ ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 80 ชั่วโมง ซึ่งอบรมเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม และในปีถัดไป จะเป็นการฝึกปฏิบัติงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมถึงเดือนกันยายน จึงถือเป็นการจบหลักสูตร เพื่อรับประกาศนียบัตรในการทำงานได้จริงตามสถานที่ต่างๆ ตามมาตรฐานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานแบบมืออาชีพให้กับยุวมัคคุเทศก์ โครงการฯในปีนี้ จึงได้มีการเพิ่มเติมหลักสูตรพิเศษ นำเยาวชนทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นวลา 2 วัน 1 คืน ที่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และกำแพงเพชร เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริง และโอกาสลงสนามติวเข้มโดยไกด์วิทยากรมืออาชีพ ที่นำบรรยายและดูแลตลอดทริป

 

ปัจจุบันมียุวมัคคุเทศก์ที่สำเร็จหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรแล้ว 3 รุ่น จำนวน 150 คน ซึ่งบางส่วนได้ลงปฏิบัติงานจริงที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้ว และจะเข้าปฏิบัติงานและบรรยายให้แก่เยาวชนรุ่นน้องต่อไป

 

“อลิอันซ์ อยุธยาไม่เพียงมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศในทุกด้าน แต่ยังคงเดินหน้าทุ่มเทสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย” เพราะเชื่อมั่นและมุ่งหวังที่จะเห็นสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยมี อลิอันซ์ อยุธยา อยู่เคียงข้างคนไทยทุกจังหวะชีวิต” นางสาวพัชรา กล่าว

 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการโชว์ศักยภาพเหล่ายุวมัคคุเทศก์ที่ผ่านการอบรม ในปีนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษภายใต้ชื่อ “แชะ ชิม ชิล” เพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ให้กับสื่อมวลชน โดยมียุวมัคคุเทศน์เป็นผู้นำเที่ยว อาสาพาสื่อมวลชน เดินชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในย่านเสาชิงช้าและแพร่งภูธร พร้อมชิมร้านอาหารเก่าแก่ในย่านนั้นอีกด้วย โดยระหว่างการเดินชม สื่อมวลชนสามารถเก็บภาพและแชร์ประสบการณ์ผ่าน Social media ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้อีกทางหนึ่ง

azay_6286

You may have missed