MC ครึ่งปีแรกยอดขายโตต่อเนื่อง 20% พร้อมประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.40 บาท

ddwrwt (1)

กรุงเทพฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 – บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“MC”) ประกาศยอดขายในครึ่งปีแรกของปี 2559 ที่ 2,151 ล้านบาท เติบโต 19.5% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2558 จากการบริหารช่องทางขายอย่างมีประสิทธิภาพ จากกิจกรรมส่งเสริมการขายรายสัปดาห์ซึ่งเน้นที่ร้านค้าปลีกของตนเอง และจากการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ 393 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558  สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,007 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 191 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 10.9% และ 9.5% ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  พร้อมกันนี้บริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 320 ล้านบาท

นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า “ธุรกิจโดยรวมของบริษัทสำหรับครึ่งแรกของปี 2559 และในไตรมาส 2 นี้ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อนแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยอัตราการเติบโตในหกเดือนแรกของปีเป็นผลจากกิจกรรมส่งเสริมการขายรายสัปดาห์ซึ่งเน้นที่ร้านค้าปลีกของตนเองส่งผลให้รายได้จากการขายในครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสูงกว่าเป้าการเติบโตของยอดขายทั้งปี 2559 ที่ตั้งไว้ที่ 15%

โดยในปีนี้บริษัทได้เน้นบริหารช่องทางการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีทั้งการเพิ่มจุดขาย การขยายพื้นที่จุดขายที่ทำรายได้ดี การปรับปรุงตกแต่งร้านให้ทันสมัย ตลอดจนการปิดจุดขายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ ณ สิ้นไตรมาส 2 บริษัทมีจุดจำหน่าย 857 แห่ง โดยเป็นจุดจำหน่ายในประเทศ 834 แห่งและเป็นจุดจำหน่ายในต่างประเทศอีก 23 แห่งในกลุ่มประเทศ CLMV”

ดร.นฤมล สิงหเสนี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในครึ่งแรกของปี 2559 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน จาก 56.3% เป็น 53.1% จากกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดขึ้นทุกสัปดาห์ซึ่งมีเป้าหมายในการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค เพื่อคืนกำไรให้แก่ลูกค้า และเพื่อลดระดับสินค้าคงคลัง โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายนปี  2559 จำนวนวันสินค้าคงคลังลดลงมาอยู่ที่ 13 เดือน จาก 13.5 เดือน ณ สิ้นปี 2558

อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 51.8% ในไตรมาส 1 ปี 2559 มาอยู่ที่ 54.5% ในไตรมาส 2 ปี 2559 จากการปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายให้เหมาะสมมากขึ้น โดยในไตรมาสที่เหลือของปีบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการให้มีอัตราการทำกำไรที่ดีขึ้น    ทั้งนี้ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 191 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.5% จากไตรมาส 2 ปี 2558 โดยสำหรับครึ่งแรกของปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ  393 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน”

นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “ในครึ่งปีหลังคาดหวังว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลตั้งแต่รากหญ้าไปถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐและการลงทุนเอกชนจะเริ่มเห็นผล ซึ่งเมื่อความมั่นใจของผู้บริโภคมากขึ้น กำลังซื้อกลับมา ย่อมส่งผลบวกกับธุรกิจของบริษัทมากขึ้น

โดยกลยุทธ์ในครึ่งปีหลัง บริษัทยังคงเน้นการทำกิจกรรมการตลาดผ่านช่องทางการจำหน่ายของตนเองเป็นหลัก ผ่านการจัดรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องเพื่อความสนุกและคุ้มค่าแก่ลูกค้าของ MC   นอกจากนี้ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ ทั้งในส่วนของกางเกงยีนส์และเสื้อผ้าท่อนบน ตลอดจนกระเป๋าเดินทาง เพื่อเพิ่มความหลากหลายตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค สำหรับแผนการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายนั้น ในครึ่งปีหลังบริษัทจะเปิดจุดขายใหม่เพิ่มเติมอีกประมาณ 40 แห่ง เป็นไปตามแผนการขยายสาขาทั้งปีที่ 55-60 แห่ง พร้อมๆ กับโปรโมทช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ www.mcshop.com มาก ขึ้น”

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Ex-dividend date) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 จากนั้นบริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2559

PRESS CONTACT: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

สุทธิภา วัชโรทยางกูร      02-117-9999 Ext. 1210

ddwrwt (2)