ศ.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แถลงข่าวดัชนีประสิทธิผลภาคภาคประชาชนไตรมาส 2 องค์กรภาคประชาชน ให้ความสนใจเข้ารับฟัง

8

ศ.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แถลงข่าวดัชนีประสิทธิผลภาคภาคประชาชนไตรมาส 2
องค์กรภาคประชาชน ให้ความสนใจเข้ารับฟัง

องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งมากที่สุดในสายตาคนไทย … ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์  และประธานอำนวยการบริหารจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลภาคประชาชน ไตรมาสที่ 2 แก่สื่อมวลชน และองค์กรต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจเข้ารับฟัง อาทิ กองทุนเวลาเพื่อสังคมและมูลนิธิหัวใจอาสา พร้อมทั้ง รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน ได้บรรยายพิเศษในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย สามารถติดตามการแถลงข่าวของสภาปัญญาสมาพันธ์ครั้งต่อไปได้ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณสุนิสา  087-3716498

You may have missed