ข้าวตราฉัตร สนับสนุนกองทัพเรือจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดน

PdewrwyIC

นายเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้จัดการทั่วไป ตัวแทนบริษัทกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ (คนที่ 2 นับจากซายมือ) มอบข้าวตราฉัตรน้ำเงิน ให้แก่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดน เพื่อบำรุงขวัญและครอบครัวซึ่งปฏิบัติงานด้วยความตรากตรำในพื้นที่ชายแดนในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 โดยมี พลเรือโทอดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และพลเรือตรีอาทร เคลือบมาศ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ

You may have missed