“ข้าวตราฉัตร” ผุดแคมเปญ “การันตีคุณภาพ” ขานรับ ตลาดผู้บริโภคทั่วประเทศ งัดไม้เด็ด เพิ่มความเชื่อมั่นคุณภาพข้าวไทย

AW_Banner_Quality_CH

AW_Banner_Quality_CH

ปี 2559 ในไตรมาสที่ 2  ข้าวตราฉัตร ได้จัดแคมเปญ “การันตี คุณภาพ” ขึ้น ภายใต้ข้อความสำคัญ หรือ Key Visual “เพราะเราดีจริง จึงกล้ารับประกัน” เพื่อเป็นการตอกย้ำมาตรฐานของกระบวนการผลิต และสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของข้าวไทย ให้เพิ่มมากขึ้น ในตลาดผู้บริโภคทั่วประเทศ  พร้อมเดินแผนเชิงรุก งัดไม้เด็ดออกมาทำกลยุทธ์ โดยการ ‘รับประกันความสะอาด ปลอดภัย ของข้าวสารบรรจุถุงทุกถุง ทั่วประเทศไทย’ แบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ผ่านเครื่องหมาย “รับเปลี่ยนสินค้าทันที หากไม่พึงพอใจ” ภายใต้การดูแลของ หน่วยงานบริหารความพึงพอใจ หรือ CSM (Customer Satisfaction Management)

นายฐิติ ลุจินตานนท์  รองกรรมการผู้จัดการบริหาร การค้าข้าวในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจอาหารและสินค้าทั่วไป เปิดเผยว่า บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) ดำเนินงานภายใต้นโยบายการบริหารงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ การให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหาร (Food Safety) และผู้บริโภคเป็นหลัก โดยเสมอมา และจากวิสัยทัศน์ ของนายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีอีโอข้าวตราฉัตร ที่ให้ความใส่ใจในสินค้า และผู้บริโภค อยู่แล้ว บริษัทฯ จึงเน้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการบริการหลังการขาย จึงเกิดเป็นหน่วยงาน บริหารความพึงพอใจ หรือ CSM (Customer Satisfaction Management) ขึ้นมา หน่วยงานบริหารความพึงพอใจ หรือ CSM (Customer Satisfaction Management) ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เปรียบเสมือนตัวแทนของซีอีโอ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสินค้าที่ผลิต และการตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริโภค ซึ่งมีภารกิจหลักที่สำคัญ คือ บริหาร จัดการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าข้าวตราฉัตร ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก อาทิ การให้ข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์ และแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค, เป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้บริโภคถึงซีอีโอ, ตอบข้อสงสัยต่างๆ จากผู้บริโภค, พบปะเยี่ยมเยียน และเปลี่ยนสินค้าให้แก่ผู้บริโภค เป็นต้น เมื่อผู้บริโภคแจ้งเรื่องมาทางบริษัทฯ

บริษัทจะรีบดำเนินการ (Re-Action) กลับทันที ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเชื่อว่า การบริการเหล่านี้ จะสามารถทำให้บริษัทสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ที่จะสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ

ข้าวตราฉัตร ถือเป็นข้าวสารบรรจุถุงรายเดียว ที่กล้ารับประกันคุณภาพและความพึงพอใจในข้าวตราฉัตรทุกถุง ผ่านเครื่องหมาย “รับเปลี่ยนสินค้าทันที หากไม่พึงพอใจ หรือSatisfaction Guarantee” ซึ่งมีพิมพ์ลงบนถุงข้าวสารทุกถุง ก่อนส่งออกไปจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อเป็นสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าให้กับผู้บริโภคทุกคน

นายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง  รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า แคมเปญ “การันตี คุณภาพ”  นับเป็นแคมเปญพิเศษ ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อสื่อสารสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของข้าวตราฉัตรให้กับผู้บริโภค ลดกระแสความกังวลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง โดยการดึงเอาจุดเด่นด้านการบริการหลังการขาย ซึ่งไม่เหมือนใคร มาใช้เป็นกลยุทธ์ เสมือนคำการันตีจากใจซีอีโอถึงผู้บริโภค ผ่านเครื่องหมาย “รับเปลี่ยนสินค้าทันที หากไม่พึงพอใจ หรือ Satisfaction Guarantee” บริษัทฯ ยินดีที่จะให้ข้อมูล ข่าวสาร คำปรึกษาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกๆ กรณี กับผู้บริโภค เพื่อเกิดความพึงพอใจสูงสุด ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบ ของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หรือ หน่วยงานบริหารความพึงพอใจ สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 0-2646-7200

อีกทั้ง การสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้า เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก บริษัทฯ ยังให้ความใส่ใจทุกๆ ขั้นตอนการผลิตข้าวสารบรรจุถุง ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน้ำ จนปลายน้ำ อาทิ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ, โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า จะได้วัตถุดิบในการมาผลิตเป็นข้าวสารบรรจุถุงที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

มาร่วมกันค้นหาคำตอบ ที่มาของคำว่า “เพราะเราดีจริง จึงกล้ารับประกัน” โดยการแสกน QR Code กันนะคะ และร่วมลุ้นติดตามแคมเปญอื่นๆ กันต่อไป ซึ่งจะมีกันตลอดทั้งปี คืนกลับให้กับผู้บริโภคข้าวตราฉัตรทุกท่าน

GAPPLUS-Qr

dwtilh (1) IMG_9432 IMG_9435

You may have missed