กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนโครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ประจำปี 2559

052

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (กลาง) เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครและกลุ่มทรู โดยมี ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (แถวยืนคนที่4จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

ทั้งนี้ กลุ่มทรูได้นำแอพพลิเคชั่น We Grow ที่กลุ่มทรู สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่ ให้ปลูกแล้วแชร์ข้อมูลผ่านแอพ ติดตามอัพเดทการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมผู้ปลูกต้นไม้ครั้งแรกของโลก รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลความรู้เรื่องต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด โดยการใช้แอพพลิเคชั่น We Grow จะบรรจุอยู่ในหลักสูตรอบรมการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 7,000 คนทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ ทรูยังได้อบรมครูและเจ้าหน้าที่ตัวแทนศูนย์ศึกษาธรรมชาติของกรมอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้ รวม 28 แห่ง และได้มอบสมาร์ทโฟนพร้อมซิมและดาต้าแพ็กเกจแบบเติมเงินมูลค่า 300 บาท ให้เจ้าหน้าที่แห่งละ 3 ชุด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมเยาวชนด้วย

You may have missed