“ถิรไทย อี แอนด์เอส” ต้อนรับ กฟน. ตรวจสอบรถกระเช้าไฮดรอลิค

IMG_9209 Mail

นายชุมพร คูร์พิพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ถิรไทย อี แอนด์เอส จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายฉลวย รักแจ้ง ประธานตรวจสอบผลิตงานซ่อมบำรุงและสร้างตัวถังยานพาหนะ พร้อมทีมงานการไฟฟ้านครหลวง เข้าตรวจสอบคุณภาพการผลิตรถกระเช้าไฮดรอลิค ความสูงพื้นกระเช้า 15 เมตร จำนวน 4 คัน มูลค่ารวม 23.6 ล้านบาท ก่อนส่งมอบครั้งสุดท้าย เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบการไฟฟ้านครหลวง สำหรับการยกและเคลื่อนย้าย เพื่อรองรับความปลอดภัย ของคนงานบนรถยก และภายในบริเวณรอบข้าง ณ บริษัท ถิรไทย อี แอนด์เอส จำกัด  นิคมอุตสาหกรรมบางปู เมื่อเร็ว ๆ นี้

You may have missed