ชวนร่วมส่งผลงานประกวด “การออกแบบโปสเตอร์เพื่อการรณรงค์” หยุด! การรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน Poster Design Competition…Stop! Bullying

PosterComp_Art
เชิญชวนร่วมส่งผลงานประกวด “การออกแบบโปสเตอร์เพื่อการรณรงค์” หยุด! การรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน
Poster Design Competition…Stop! Bullying
ภายใต้ “โครงการกล้าทำดี ยุติความรุนแรงและการรังแกในโรงเรียน”
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
และชิงทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท
ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2559
ดูรายละเอียดที่ www.raksthai.org หรือ 0-2618-3322 ต่อ 204