ป.ป.ช. จัดงานมอบรางวัลช่อสะอาด ปี 2558 ให้กำลังใจ บุคคล คนบันเทิง คนข่าว และสื่อสร้างสรรค์ที่ช่วยส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ghg2

กิจกรรมที่ส่งเสริมสังคมไทยให้น่าอยู่ ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ เป็นปีที่ 5 แล้ว สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นำโดย  นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และ นายปรีชา เลิศกมลมาศ  ประธานอนุกรรมการ จัด “พิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2558” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยแบ่งการรางวัลช่อสะอาด คือ สำหรับบุคคล/องค์กรที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในงานพบผู้เข้ารับรางวัลสาขาต่างๆมากมาย พร้อมนักแสดงมากฝีมือ อาทิ  หนุ่มเต้ย’ พงศกร เมตตาริกานนท์ และ ปราง’ กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล จากละคร “บางระจัน”งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558  เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.nacc.go.th  หรือ 0-2528 4800-4849