ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ นำ Infor XM และ Infor dEPM ทำตลาดในไทย เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ลดขั้นตอนเอกสารในองค์กร

โควิด –19 & New Normal   ส่งผลให้รูปแบบการเบิกจ่าย เคลม  ต้องล่าช้า   ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์  สบช่องนำ  Infor XM และ  Infor dEPM    ทำตลาดในไทย   เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ เกิดความคล่องตัว เพิ่มความรวดเร็วในการเบิกจ่าย  ลดขั้นตอนและเอกสาร ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการเบิกจ่าย วางแผนบริหารค่าใช้จ่าย งบประมาณ และปรับนโยบายการอนุมัติให้สอดคล้อง และรวดเร็ว

บริษัท ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้นำทางด้านการให้บริการซอฟต์แวร์โซลูชั่นส์ ที่ให้บริการมาแล้วมากกว่า        15   ปี   ในประเทศไทย เชี่ยวชาญทางด้านระบบบัญชีและการเงิน  ระบบบริหารจัดการทรัพยากร และระบบบริหารจัดการ ค่าใช้จ่าย โซลูชั่นส์ของทรัยฟอร์ส ครอบคลุมในทุกส่วนของการทำงานและรองรับองค์กรทั้งระดับข้ามชาติและองค์กรแบบ SME โดยมีลูกค้ามากกว่า 220  บริษัทในกลุ่ม  ซึ่งครอบคลุมในทุกภาคส่วนของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ  นอกจากสำนัก งานในประเทศไทย  ทรัยฟอร์ส ยังมีสำนักงานที่สิงคโปร์  ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ และมีลูกค้าอยู่ในพม่า เวียดนาม   เขมร

นางสาว ณุตตมา  แก้วบุญเรือง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด   กล่าวว่า   บริษัท ฯ มีความชำนาญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเงิน การบริการ ค้าส่ง และค้าปลีก และเป็นที่ปรึกษาทางด้านไอที  เป็นผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ระดับท๊อป ให้กับ อินฟอร์ มานานกว่า 15   ปี    ซึ่งในช่วงภาวะวิกฤติ ของโควิด- 19 นั้น     ได้พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของบริษัท ที่เป็นซัพพลายเออร์ และพนักงานบริษัทในแผนกต่าง ๆ ได้ทำการเบิกจ่ายล่าช้า กว่าระบบงานปรกติ เพราะการทำงานจากที่บ้าน  (work from home) ของทั้งพนักงานและผู้บริหาร    อินฟอร์จึงได้แนะนำ ซอฟต์แวร์ Infor XM Expense Management  เพื่อแก้ปัญหาการเบิกเงินที่ล่าช้า ด้วยการให้ผู้อนุมัติหลาย ๆ คนได้เข้าถึงรายละเอียดของการเบิกจ่าย  และ  Infor dEPM Dynamic  Enterprise Performance Management  ช่วยให้องค์กรวางแผนทางการเงิน และปรับเปลี่ยนงบประมาณตามสภาวะตลาด เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจ

Infor Expense Management หรือ Infor XM   ออกแบบมาเพื่อให้องค์กรสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับโมดุลต่างๆ เช่น Expense Claim ที่สามารถกำหนดนโยบาย เพื่อทำเรื่องเบิกจ่าย ตรวจสอบอัตโนมัติ และโมดุล Travel Request เพื่อการอนุมัติการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เพื่อให้ผู้อนุมัติเห็นได้แบบ real time ซึ่งผู้อนุมัติสามารถดู     รีพอร์ทการขอเบิกจ่ายและตรวจสอบงบประมาณได้ ซึ่งโซลูชั่นส์ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรในส่วนของกระดาษ  รองรับการสแกนใบเสร็จช่วยตอบโจทย์การลดภาวะโลกร้อน

สำหรับ Workflow Automation สามารถกำหนดได้เองตามผังการอนุมัติขององค์กร  และในกรณีผู้อนุมติไม่อยู่ สามารถโอนหรือย้ายให้ผู้อนุมัติผู้อื่น โดยองค์กรสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ว่า หากพนักงานใช้บริการ Supplier ใดเป็นปริมาณมาก  สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อต่อรองราคากับ supplier ให้ได้ราคาที่ดีขึ้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร

Infor Dynamic Enterprise Performance Management หรือ Infor dEPM   เป็นซอฟต์แวร์ที่เชื่อมชอฟต์แวร์อื่น ๆ อาทิ ERP  POS HR Payroll  เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลได้ในโปรแกรมเดียว ดังนั้น  Infor dEPM  จึงออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาการจัดทำรายงาน ที่มีข้อมูลจำนวนมาก ให้ผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมูลจากหลายๆ ระบบ  เป็น Integrated Platform ในลักษณะที่รวบรวมข้อมูลเพื่อการ วิเคราะห์ และวางแผน เช่นหากสินค้าตัวนี้ยอดขายไม่ถึงเป้า ต้องเพิ่มการผลิตหรือเพิ่มการโปรโมท นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือในการแทร็ก Financial Performance วางแผนแบบ What-if simulation ทำ Budgeting & Planning และ Analytics ให้องค์กรเห็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์และจัดการกับความเสี่ยงทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งที่ทำให้ Infor dEPM   ใช้งานได้เหมาะที่สุดสำหรับแต่ละองค์กร คือ  Dashboard ซึ่งโปรแกรมมีทั้งแบบมาตรฐาน สำหรับแต่ละธุรกิจและผู้ใช้สามารถออกแบบเองได้ และสามารถแบ่งหมวดหมู่เพื่อรองรับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เช่น ฝ่ายขายให้ความสำคัญกับยอดขาย ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญของผลประกอบการ หรือฝ่ายจัดซื้อ โฟกัสในส่วนของค่าใช้จ่าย ต้นทุน โดยระบบทั้งหมดสามารถทำงานผ่านเว็บ ไอแพ็ดหรือโทรศัพท์มือถือได้

นางสาว ณุตตมา  แก้วบุญเรือง กล่าวต่อว่า   Infor dEPM   มีความเหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องมีการวางแผนทางการเงิน  จัดทำงบประมาณ และมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์       บริษัทอินฟอร์ ฯ ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ไปแล้วกว่า 1,000 บริษัททั่วโลก และทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ ได้ติดตั้งอีกกว่า10 บริษัทในประเทศไทยภายในช่วงวิกฤตโควิด -19 นี้  ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับการเริ่มต้นทำการตลาด  ส่วนโปรแกรม Infor XM มีความเหมาะสมกับธุรกิจที่มีพนักงานจำนวนมาก มีขั้นตอน และการอนุมัติการเบิกจ่าย เช่น บริษัทประกันชีวิต และประกันภัย  แต่ละบริษัทที่ได้ติดตั้งโปรแกรมนี้ไปแล้ว พบว่า  ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดเวลาการจัดการ และลดต้นทุนของการใช้แรงงานคนมาจัดการ  บริษัท ฯ ที่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวไปแล้ว  พบว่าลดเวลาการเบิกจ่ายได้เร็วกว่าปกติถึงหนึ่งเท่า  เพราะ โปรแกรมนี้ได้รองรับการสแกนใบเสร็จ และเข้าถึงผุ้อนุมัติได้หลายคน  สนับสนุนการทำงานแบบรวมศูนย์ที่โปรแกรมอื่นยังไม่เคยมี ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน    ขณะนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการติดตั้งและวางระบบให้ 3 บริษัทในเวลาเดียวกัน  และคาดการณ์ว่า หลังจากที่สถานการณ์โควิด 19  คลี่คลายแล้วในช่วง ครึ่งปีหลัง ของปี 2565 นั้น จะทำยอดขายได้กว่า 2 เท่า

นาย พงษ์ศักดิ์  วรสายัณห์ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค ประเทศไทยและเวียดนาม บริษัท อินฟอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจชั้นนำที่ช่วยองค์กรลูกค้า ใน 164 ประเทศ   กล่าวว่า  “ความสามารถของอินฟอร์ในการเติบโตด้านธุรกิจ อย่างประสบความสำเร็จ ในประเทศไทยในปี 2021 เป็นผลมาจากความร่วมมือของพันธมิตรของพวกเรา อย่างเช่น ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์  และความร่วมมือ กับผู้เชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์ จากนวัตกรรม ความทันสมัย และการมุ่งแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ  เพื่อช่วยให้บริษัทคงไว้ซึ่งความสามารถด้านการแข่งขัน อินฟอร์จะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับทรัยฟอร์สเพื่อช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลของบริษัท       ต่าง ๆ ในประเทศไทย  และช่วยสร้างความยืดหยุ่นด้านธุรกิจและช่วยเร่งระยะเวลาในการลงทุนด้านไอทีของพวกเรา”

Mr. Pongsak Worasayan, Regional Director for Thailand and Vietnam, Infor Software (Thailand) Co., Ltd.,

นาย พงษ์ศักดิ์  วรสายัณห์ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค ประเทศไทยและเวียดนาม บริษัท อินฟอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Ms. Nuttama Keoboonrueng, Managing Director of Triforce Global Solutions Limited

นางสาว ณุตตมา  แก้วบุญเรือง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด

เกี่ยวกับอินฟอร์

อินฟอร์ หนึ่งในผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจชั้นนำที่ช่วยองค์กรลูกค้า 75,000 แห่ง ใน 164 ประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินฟอร์ได้ที่ www.infor.co.th.

You may have missed