นักคณิตศาสตร์และนักหุ่นยนต์มากกว่า 700 คน เข้าร่วมการแข่งขัน International Math and Robot Challenge ในประเทศไทย

นักคณิตศาสตร์และนักหุ่นยนต์มากกว่า 700 คน เข้าร่วมการแข่งขัน

International Math and Robot Challenge ในประเทศไทย

ดร.อรรถวิชญรัตน์ อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มหาวิทยาลัยรังสิตได้ให้เกียรติ์กล่าวเปิดงานการแข่งขัน International Math Challenge ครั้งที่ 8 นี้ โดยโรงเรียนนานาชาติแพน-เอเซียเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันรอบแรก  และการแข่งขันรอบสุดท้ายได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรังสิต

การแข่งขันในปีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการแข่งขัน Robotics ที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น นักเรียนที่ดีที่สุดและฉลาดที่สุดจากทั่วเอเชียได้รวมตัวกัน ไม่เพียงแต่เพื่อการแข่งขันแต่เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศในสาขาคณิตศาสตร์และหุ่นยนต์ การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและเพิ่มพูนทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านหุ่นยนต์ กิจกรรมในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้รู้จักกันในช่วงระหว่างการแข่งขันที่เกิดขึ้น 3 วัน นอกจากนี้ยังรวมนักเรียนและครูจากหลากหลายแห่ง หลายเชื้อชาติที่ต่างยอมรับในความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ และแน่นอนว่าInternational Math and Robot Challenge เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมผู้คนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

You may have missed