STC เปิดอบรมวิชาการบริการการโรงแรมและเรือสำราญ

 STC เปิดอบรมวิชาการบริการการโรงแรมและเรือสำราญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดอบรมวิชาการบริการการโรงแรมและเรือสำราญ (Hospitality Hotel & Cruise Program) สำหรับบุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่ 20-40 ปี เพื่อสร้างโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความฝันอยากทำงานในสายงานบริการ เช่น โรงแรมระดับ 5 ดาวหรืองานบริการในเรือสำราญต่างประเทศได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน สำหรับเนื้อหาการอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รู้มาตรฐานการทำงานที่แท้จริงว่าคืออะไร การทำงานที่โรงแรมกับการทำงานบนเรือสำราญมีข้อแตกต่างกันอย่างไร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานบนเรือสำราญได้เป็นอย่างดี พร้อมปลูกฝังให้ผู้เรียนรักในอาชีพของงานบริการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 เปิดอบรมวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2878-5006

You may have missed