แม็คโครมอบน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

แม็คโครมอบน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )  โดยคุณปาณิสรา หนูพุ่ม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาลูกค้า แม็คโคร สาขาระนอง เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยมีคุณพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติรับมอบ ณ เทศบาลเมืองจังหวัดระนอง