ไอซ์เบิร์ก” สนับสนุน “ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ”

ไอซ์เบิร์ก” สนับสนุน “ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ”

ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ (คนกลาง) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ทพญ.ดร. สุธาสินี เกษมศานติ์ (ที่ 3 จากขวา) รับมอบ ผลิตภัณฑ์ ICEBERG Drink (ไอซ์เบิร์ก ดริงค์) จำนวน 2,000 กระป๋อง จาก สุรศักดิ์            ทองโชติฉัตร (ขวาสุด) ตัวแทน บริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ” ฉลอง 50 ปี การก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆนี้

 บุคคลในภาพ (จากซ้าย)

  1. พนักงานบริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
  2. พนักงานบริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
  3. คุณกรกัญจน์ จันทร์เกษม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  4. ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  5. ทพญ.ดร. สุธาสินี เกษมศานติ์ ตัวแทนคณะ คณะทัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  6. พนักงานบริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
  7. คุณสุรศักดิ์ ทองโชติฉัตร             เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด