ต้อนรับวันแม่ คลิปโน๊ตอุดม เดี่ยวไมโครโฟน หัวเราะทั้งน้ำตาที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน

 

ev272

 

มาต้อนรับวันแม่แบบซึ้งๆ กับคลิปที่โน๊ตอุดม แต้พาณิชย์ ได้พูดถึงแม่ของเขา แบบที่ว่าคุณต้องหัวเราะ ทั้งนํ้าตา

You may have missed