ฟินันเซีย ไซรัส จัดสัมมนา “สแกนหุ้นเด็ด FSS iSmart”

ฟินันเซีย ไซรัส จัดสัมมนา “สแกนหุ้นเด็ด FSS iSmart” 

นางสาวนฤมล อาจอำนวยวิภาส กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เผยว่าบริษัทฯ จัดสัมมนาการใช้แอปพลิเคชั่นอัจฉริยะ FSS iSmart  สอนการใช้งานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง เพื่อตอบสนองนักลงทุนยุคดิจิตอล ณ อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

“ปัจจุบัน นักลงทุนสนใจใช้เครื่องมือต่างๆ ช่วยตัดสินใจในการลงทุนมากขึ้น  FSS iSmart จึงเป็น Mobile  Application ที่สามารถใช้งานได้จากทุกที่ผ่านมือถือ  โดยบริษัทฯ ได้จัดสัมมนาต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้ลูกค้าสามารถใช้ FSS iSmart ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน”

“งานสัมมนาครั้งนี้เป็นของขวัญปีใหม่จากฟินันเซีย ไซรัส ที่ต้องการส่งมอบความรู้การลงทุนและการใช้งาน FSS iSmart ให้ลูกค้า และถือว่าประสบความสำเร็จทั้งจำนวนนักลงทุนที่เข้าร่วมสัมมนาและยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น  ดิฉันเชื่อมั่นว่าหลังจากที่นักลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนาแล้ว จะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการลงทุนได้จริง ทั้งนี้ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์และบริการของฟินันเซีย ไซรัส เราจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบเทรดและบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยมีเป้าหมายสู่โบรกเกอร์อันดับ 1 ด้านดิจิตอลและนวัตกรรมค่ะ” นางสาวนฤมล กล่าว

นักลงทุนที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาด โทร. 02-658-9866 และ 02-625-2211

เว็บไซต์ :http://www.fnsyrus.com  อีเมล :ebiz-mkt@fnsyrus.com

Facebook:http://www.facebook.com/fnsyrus และ Line ID : @fnsyrus

You may have missed