ภาพข่าว งานioTDay Thailand 2015(งานไอโอทีเดย์ ไทยแลนด์ 2015 ) 

Photo Caption ioTDay Thailand 2015

กัมพล บุ่งศรี ผู้จัดการส่วนบริการอินเทอร์เนต ฝ่ายสื่อสารข้อมูล บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT Telecom)  และ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมบรรยายพิเศษภายในงานioTDay Thailand 2015 : Leverage your Infrastructure to Internet 3.0 Era  ณ โรงแรมอโณมา เมื่อเร็วๆนี้

จากซ้าย

 

1. คุณจักกฤษณ์ นพคุณ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร อี เวิล์ด

2. คุณพรชัย พฤกษารัตนนนท์ ผู้อำนวยการธุรกิจโออีเอ็มและไอโอทีภาคพื้นอินโดไชน่า บริษัท เดลคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (ประเทศไทย) 

3. คุณกัมพล บุ่งศรี ผู้จัดการส่วนบริการอินเทอร์เนต ฝ่ายสื่อสารข้อมูล บมจ. กสท โทรคมนาคม

4. คุณอดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

5. คุณสุวัจชัย ลีสุจริตกุล บรรณาธิการบริหาร นิตยสารเอนเตอร์ไพรส์ ไอที โปร

 

You may have missed