CAT โชว์ศักยภาพรับรางวัลระดับนานาชาติ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริการโทรคมนาคมCAT 28

CAT โชว์ศักยภาพรับรางวัลระดับนานาชาติ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริการโทรคมนาคม

เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ประเทศไทยได้สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติอีกครั้งเมื่อบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้ารับมอบรางวัล Best Performance Award and Best Improvement Awardด้านการส่งมอบบริการทันใจให้กับลูกค้า จาก นายฮิโรสุมัตสุโมโต้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ NTT Communications Corporation  ในการประชุม Arcstar Carrier Forum 2015 (ACF 2015) ซึ่งจัดขึ้น ณกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา NTT Communications Corporation  ได้จัดการประชุม Arcstar Carrier Forum ขึ้น โดยมีพันธมิตรเครือข่ายจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ในการพัฒนาบริการจัดการเครือข่าย    แบรนด์Arcstarให้แก่บริษัทหรือองค์กรข้ามชาติและในการประชุม ACF เมื่อปี 2014 ที่ผ่านมา หัวข้อหลักในการประชุมได้แก่เรื่อง การยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า โดยผู้ร่วมประชุมได้ประเมินแนวทางปรับปรุงคุณภาพในแง่ของแผนงานการวางหลักเกณฑ์ การดำเนินการและการบำรุงรักษาเครือข่ายทั่วโลกซึ่งในวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม ผู้เข้าร่วมการประชุมได้หารือเกี่ยวกับการปรับปรุงเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยการศึกษากระบวนการและดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ของแต่ละรายเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงที่ดีขึ้น โดย NTT Communications Corporation  ได้วางKPI ที่บริษัทประเมินว่าสำคัญที่สุดและนำเสนอรางวัลสำหรับการปฏิบัติและการบรรลุผลที่โดดเด่นในด้านการยกระดับคุณภาพ จนเป็นที่มาของรางวัล Best Performance Award and Best Improvement Award ที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับในปีนี้ โดยรางวัลดังกล่าวได้พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่สามารถเชื่อมโยงวงจรให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันตามเวลาและมาตรฐานที่กำหนดจากพันธมิตรร่วมให้บริการกับ NTT Communications Corporation ทุกภูมิภาคทั่วโลกกว่า 22 ราย

นายวสันต์ เสนาะกรรณ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารข้อมูลบริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลกล่าวว่า “ปัจจุบันตลาดสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เราจึงต้องปรับกลยุทธ์ให้สามารถรักษาส่วนครองตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการตลาดซึ่งเราเน้นในเรื่องของคุณภาพการให้บริการที่ดีทีสุดสำหรับลูกค้าตั้งแต่การติดตั้งเชื่อมโยงวงจรไปจนถึงบริการ หลังการขาย โดยรางวัล Best Performance Award and Best Improvement Award ที่ CAT ได้รับในครั้งนี้ ได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการพิจารณาว่าเราสามารถบริหารจัดการเชื่อมโยงวงจรสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศให้กับลูกค้าด้วยระยะเวลาเร็วกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอีกทั้งลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้อย่างมีเสถียรภาพต่อเนื่องส่งผลให้ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น”