กลุ่มทรู ร่วมกับ สวทศ. ชวนน้องๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงการ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 22

ใบปลิว ink

ใบปลิว ink

กลุ่มทรู ร่วมกับ สวทศ. ชวนน้องๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงการ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 22

หัวข้อ  “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0”

กลุ่มทรู เชิญชวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6  ทั่วประเทศ มาสนุกคิด สนุกค้นหาคำตอบ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ กับโครงการ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 22 โดยส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวด ในหัวข้อเรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0” ชิงทุนการศึกษา และรางวัลชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญานักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู โทร 0-2764-9763 หรือ www.trueplookpanya.com/new/csa  และ Facebook : ทรูปลูกปัญญา ปิดรับผลงานวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560

You may have missed