ทรูบิสิเนส เชิญชวนองค์กรธุรกิจ ร่วมงานสัมมนาใหญ่แห่งปี TrueBusiness Forum 2017 “Smart Thailand 4.0”

12ss2

ทรูบิสิเนส เชิญชวนองค์กรธุรกิจ ร่วมงานสัมมนาใหญ่แห่งปี

TrueBusiness Forum 2017 “Smart Thailand 4.0”

ทรูบิสิเนส เชิญชวนองค์กรธุรกิจร่วมงานสัมมนาใหญ่แห่งปี TrueBusiness Forum 2017 “Smart Thailand 4.0” ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ โดยดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หัวข้อ “เจาะลึกภาพรวมเศรษฐกิจไทย ตามทิศทางนโยบาย Thailand 4.0” และ “Digital Economy กลยุทธ์สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อธุรกิจไทยแบบก้าวกระโดด” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมการเสวนาของเหล่าผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจและไอซีที เจาะลึกเทรนด์ของเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัลให้กับองค์กรธุรกิจทุกขนาด หลากหลายหัวข้อเสวนา อาทิ Technology & Business Trend 2017, Digital Platform, IoT, Big Data, Platform on Cloud, Business Solutions และร่วมฟัง Case study จากเจ้าของธุรกิจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและชี้ให้เห็นโอกาส ผ่านมุมมองการวิเคราะห์จากเหล่าวิทยากรชั้นนำของไทยจากทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), กูเกิล, ไลน์, ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์, เอโค่ คอร์ปอเรชั่น, ไฟร์ วัน วัน และซิสโก้ ซีสเต็มส์ พร้อมชมนิทรรศการจัดแสดงเทคโนโลยีสุดล้ำ รวมถึงการให้คำปรึกษาการดำเนินธุรกิจจากเหล่าบริษัทชั้นนำ

TrueBusiness Forum 2017 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น.
ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน สำรองที่นั่งได้ที่ http://truebusiness.truecorp.co.th/#news-section หรือโทรศัพท์ 02 900 9100 เพียง 1,500 ที่นั่ง เท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายในวันที่
15 พฤษภาคม 2560